transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvinnorkarlar: Medeltida män i manlighetens gränsmarker

Författare och institution:
Henric Bagerius (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Gränser: Populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 4-5 oktober 2003, s. 29-34
ISBN:
91-7360-318-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Humanistiska fakulteten
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Medeltiden, manlighet, isländska sagor
Postens nummer:
151464
Posten skapad:
2012-01-02 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007