transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Receptor activator of nuclear factor kappa B ligand in an experimental intervertebral disc degeneration.

Författare och institution:
Z Mackiewicz (-); J Salo (-); Y T Konttinen (-); Allison Kaigle Holm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); A Indahl (-); J Pajarinen (-); Sten Holmäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
Clinical and experimental rheumatology, 27 ( 2 ) s. 299-306
ISSN:
0392-856X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study was designed to clarify the role of the receptor activator of nuclear factor kappa B ligand (RANKL) in the process of discus degeneration and spondylarthrosis. It was hypothesized that experimental discus lesion would initiate not only local bone remodelling but also increased osteoclast formation on a location remote to the injury site due to altered spinal biomechanics. It was speculated that these changes in vertebral bone remodelling could be reflected in an increased RANKL expression.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Animals, Bone Remodeling, physiology, Disease Models, Animal, Fibroblasts, metabolism, Humans, Intervertebral Disc, injuries, metabolism, pathology, Intervertebral Disc Displacement, metabolism, Lumbar Vertebrae, injuries, metabolism, pathology, Mesenchymal Stem Cells, metabolism, Osteoblasts, metabolism, RANK Ligand, metabolism, Spondylarthropathies, metabolism, Sus scrofa
Postens nummer:
151452
Posten skapad:
2012-01-02 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007