transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Water Management and the Security-Development Nexus: The Governing of Life in the eThekwini Municipality, South Africa

Författare och institution:
Sofie Hellberg (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
The Security-Development nexus: Peace, Conflict and Development, s. 205
ISBN:
9780857283511
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Anthem Press
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
151433
Posten skapad:
2012-01-02 14:08
Posten ändrad:
2012-02-28 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007