transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politicization of Civil Service

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
International Encyclopedia of Political Science, s. 2067-2069
ISBN:
978-1-4129-5963-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sage
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
151414
Posten skapad:
2012-01-02 13:17
Posten ändrad:
2012-08-21 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007