transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Immigrant Issue and Anti-Immigrant Party Success in Sweden 1970-2006. A Deviant Case Analysis

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen); Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Party Politics,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
151403
Posten skapad:
2012-01-02 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007