transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The perioperative dialogue reduces postoperative stress in children undergoing day surgery as confirmed by salivary cortisol.

Författare och institution:
Berith Wennström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Carl-Johan Törnhage (-); Salmir Nasic (-); Hans Hedelin (-); Ingrid Bergh (-)
Publicerad i:
Paediatric anaesthesia, 21 ( 10 ) s. 1058-65
ISSN:
1460-9592
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the efficacy of 'the perioperative dialogue (PD)' by analyzing salivary cortisol, in 5- to 11-year-old children undergoing day surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
children; cortisol; day surgery; nursing; the perioperative dialogue; stress
Postens nummer:
151397
Posten skapad:
2012-01-02 12:42
Posten ändrad:
2012-06-12 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007