transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den politiska kärleken: Homosocialt begär och heteronormativa praktiker under svensk medeltid

Political love: Homosocial desire and heteronormative practices in medieval Sweden

Författare och institution:
Henric Bagerius (Institutionen för historiska studier); Christine Ekholst (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Historisk tidskrift, 131 ( 2 ) s. 175-196
ISSN:
0345-469X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vad betydde det när en medeltida kung sades älska en riddare och hålla honom ljuv och kär? Hur kunde en vag misstanke om att kungen haft samlag med män motivera hans avsättning? I en uppsats om politisk kärlek och svartsjuka visar Henric Bagerius och Christine Ekholst det fruktbara i att använda genus- och queerteoretiska begrepp när medeltidens politiska historiska ska analyseras. Med exempel ur Erikskrönikan och Libellus de Magno Erici rege, båda från 1300-talet, belyser de samspelet mellan politik, kön och sexualitet under svensk medeltid.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Sverige, medeltiden, politisk historia, genus, homosocialt begär, heteronormativa praktiker, queerteori, Erikskrönikan, Libellus de Magno Erici rege
Postens nummer:
151393
Posten skapad:
2012-01-02 11:59
Posten ändrad:
2012-01-02 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007