transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moderna historier: Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt

Redaktör(er):
Henric Bagerius (Institutionen för historiska studier); Ulrika Lagerlöf Nilsson (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-91-85509-65-2
Antal sidor:
190
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordic Academic Press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Från tidigt 1800-tal och drygt hundrafemtio år framåt växte ett modernt samhälle fram i Sverige. Omfattande sociala, ekonomiska, politiska och tekniska förändringar skapade nya livsvillkor för många svenskar. På vissa områden skedde utvecklingen gradvis och långsamt, på andra präglades den av snabba skiftningar och tvära kast. Följden blev ett komplext samhället där gamla strukturer nöttes mot nya och där äldre uppfattningar utmanades av oprövade tankar och idéer. I Moderna historier använder fem historiker skönlitteratur för att belysa olika moderniseringsprocesser i Sverige under 1800- och 1900-talen, och texterna gör nedslag i dåtidens diskussioner om såväl varukonsumtion som kvinnoklädsel och trafiksäkerhet. I romaner och noveller speglas samhällsförändringarna i en mänsklig och individualiserad form. Fiktionen gestaltar människors förutsättningar och möjligheter och låter historikern upptäcka paradoxer, kontraster och diskrepanser som sällan blir synliga i andra källor. Skönlitteraturen öppnar på så vis för nya tolkningar av det moderna samhällets framväxt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
historia, skönlitteratur, 1800-talet, 1900-talet, Sverige, modernisering, konsumtion, kläder, Svenska kyrkan, trafik, pornografi
Postens nummer:
151385
Posten skapad:
2012-01-02 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007