transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of climate therapy at Gran Canaria on vitamin D production, blood glucose and lipids in patients with psoriasis.

Författare och institution:
Amra Osmancevic (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); L T Nilsen (-); Kerstin Landin-Wilhelmsen (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); E Søyland (-); P Abusdal Torjesen (-); T A Hagve (-); M S Nenseter (-); Anne-Lene Krogstad (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron)
Publicerad i:
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 23 ( 10 ) s. 1133-40
ISSN:
1468-3083
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Climate therapy (heliotherapy) of psoriasis is an effective and natural treatment. Ultraviolet radiation (UVB) from the sun improves psoriasis and induces vitamin D(3) synthesis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Aged, Blood Glucose, analysis, Female, Heliotherapy, Humans, Lipids, blood, Male, Middle Aged, Psoriasis, blood, therapy, Ultraviolet Rays, Vitamin D, analogs & derivatives, biosynthesis, blood
Postens nummer:
151364
Posten skapad:
2012-01-02 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007