transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Defining Lying: In Defense of the Falsity Condition

Författare och institution:
John Eriksson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Neither/Nor: Philosophical Papers Dedicated to Erik Carlson on the Occasion of His Fiftieth Birthday, s. 69-78
ISBN:
978-91-506-2224-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edita Västra Aros
Förlagsort:
Västerås
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Postens nummer:
151281
Posten skapad:
2011-12-30 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007