transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflexiva utmaningar - om återvändandets etnografi

Författare och institution:
Kerstin Gunnemark (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Samdok-forum, ( 4 ) s. 8-11
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Reflexivitet, metodologi, etnologi, fältarbete
Ytterligare information:
Samdok-forum är e-publicerad av Samdoksekretariatet vid Nordiska museet, Stockholm
Postens nummer:
151260
Posten skapad:
2011-12-30 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007