transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Virtual TeleRehab: a case study

Författare och institution:
Lena Pareto (-); Britt Johansson (-); Sally Zeller (-); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Martin Rydmark (Institutionen för biomedicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Jurgen Broeren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Stud Health Technol Inform, 169 s. 676-80
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
We examined the efficacy of a remotely based occupational therapy intervention. A 40-year-old woman who suffered a stroke participated in a telerehabilitation program. The intervention method is based on virtual reality gaming to enhance the training experience and to facilitate the relearning processes. The results indicate that Virtual TeleRehab is an effective method for motivational, economical, and practical reasons by combining game-based rehabilitation in the home with weekly distance meetings.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
151142
Posten skapad:
2011-12-29 11:44
Posten ändrad:
2015-04-08 18:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007