transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Robert Swanson, Indulgences in Late Medieval England

Författare och institution:
Viktor Aldrin (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Kyrkohistorisk årsskrift, 2011 s. 222-2232
ISSN:
0085-2619
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
Postens nummer:
151089
Posten skapad:
2011-12-28 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007