transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incidence of cutaneous squamous cell carcinoma in coastal and inland areas of Western Sweden.

Författare och institution:
Eva M. Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); John Paoli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Gunilla Wastensson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Cancer epidemiology, 35 ( 6 ) s. e69-74
ISSN:
1877-783X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The incidence of squamous cell carcinoma (SCC) has increased in recent decades, both in Sweden and worldwide. The aim of this study was to investigate the development of SCC over time (1970-2007) in the western part of Sweden (WS), with emphasis on the incidence trends on the coast and in the inland areas.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
incidens, registerstudie, miljömedicin
Postens nummer:
151073
Posten skapad:
2011-12-28 14:12
Posten ändrad:
2012-01-04 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007