transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skärgårdshemman i Vänern – exempel på lokalt och traditionellt entreprenörskap i landskapsvården

: Lokal och traditionell kunskap – Goda exempel på tillämpning

Författare och institution:
Bo Magnusson (Institutionen för kulturvård); Joakim Lilja (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Lokal och traditionell kunskap – Goda exempel på tillämpning (CBM:s skriftserie), 59 s. 26-29
ISSN:
1403-6568
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
Ytterligare information:
ISBN: 978-91-89232-72-3
Postens nummer:
151032
Posten skapad:
2011-12-28 09:17
Posten ändrad:
2012-02-23 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007