transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bedömning av språklig kompetens – ett svenskt och internationellt perspektiv

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
LMS Lingua, ( nr 4 2011 ) s. 8-13
ISSN:
0023-6330
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Bedömning, språklig kompetens, styrdokument 2011, GERS, nationella prov, EALTA
Postens nummer:
151027
Posten skapad:
2011-12-28 01:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007