transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

¿Pienso, luego no estoy loco? Reflexiones teóricas sobre la locura y la obra narrativa de Ramón Hernández (Madrid, 1935)

Författare och institution:
Sofía García Nespereira (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Moderna språk , 105 ( 2 ) s. 107-121
ISSN:
2000-3560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
150999
Posten skapad:
2011-12-27 16:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007