transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Standardizing radiation oncology data for future modelling of side effects after radiation therapy

Författare och institution:
Caroline Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Graham J.L. Kemp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
1st International Workshop on Managing Interoperability and compleXity in Health Systems, MIXHS'11, Collocated with the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011 Glasgow 28 October 2011 through 28 October 2011, oct 28 s. 67-70
ISBN:
978-145030954-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Nyckelord:
data integration, data standardization, radiation oncology informatics, radiation therapy, side effects
Postens nummer:
150983
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2011-12-27 13:51
Posten ändrad:
2012-01-25 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007