transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acute myocarditis -A Trigger of Cardiac Autoimmunity? Expected Insights from

Författare och institution:
Roland Jahns (-); Nikolas Neubner (-); Valerie Biovin (-); Alida Caforio (-); Stephan Felix (-); Michael Fu (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Martin Lohse (-); Georg Ertl (-)
Publicerad i:
InTECH open,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Ytterligare information:
ISBN: 978-953-307-289-0 Eds: Daniela Chiakova October 2011
Postens nummer:
150960
Posten skapad:
2011-12-27 11:21
Posten ändrad:
2011-12-27 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007