transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Troponin T percentiles from a random population sample, emergency room patients and patients with myocardial infarction

Författare och institution:
Ola Hammarsten (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Michael Fu (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Runa Sigurjonsdottir (Institutionen för medicin); Max Petzold (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten & Akademistatistik & Institutionen för medicin); Lina Said (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Kerstin Landin-Wilhelmsen (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Bengt Widgren (-); Mårten Larsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Per Johanson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Clinical Chemistry, 58 ( 3 ) s. 628-637
ISSN:
1530-8561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: High-sensitivity cardiac troponin T (cTnT) assays detect small clinically important myocardial infarctions (MI) but also yield higher rates of false-positive results owing to increased concentrations sometimes present in patients without MI. Better understanding is needed of factors influencing the 99th percentile of cTnT concentrations across populations and the frequency of changes in cTnT concentrations >20% often used in combination with increased cTnT concentrations for diagnosis of MI. METHODS: cTnT percentiles were determined by use of the Elecsys® hscTnT immunoassay (Modular® Analytics E170) in a random population sample, in emergency room (ER) patients, and in patients with non–ST-elevation MI (NSTEMI). Changes in cTnT concentrations were determined in hospitalized patients without MI. RESULTS: The 99th cTnT percentile in a random population sample (median age, 65 years) was 24 ng/L. In ER patients <65 years old without obvious conditions that increase cTnT, the 99th cTnT percentile was 12 ng/L with little age dependence, whereas in those >65 years old it was 82 ng/L and highly age dependent. In hospitalized patients without MI the 97.5th percentile for change in the cTnT concentration was 51%–67%. cTnT remained below the 99th percentile (12 ng/L) in 1% of patients with NSTEMI until 8.5 h after symptom onset and 6 h after ER arrival. CONCLUSIONS: Age >65 years was the dominant factor associated with increased cTnT in ER patients. This age association was more prominent in ER patients than in a random population sample. Changes in serial cTnT concentrations >20% were common in hospitalized patients without MI.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Annan medicinsk grundvetenskap ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Ytterligare information:
accepted December 14, 2011. Clinical Chemistry MS ID# CLINCHEM/2011/171496
Postens nummer:
150957
Posten skapad:
2011-12-27 11:05
Posten ändrad:
2016-06-10 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007