transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On lower eigenvalue bounds for Toeplitz operators with radial symbols in Bergman spaces

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Spectral Theory, 1 ( 3 ) s. 299-325
ISSN:
1664-039X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider Toeplitz operators in different Bergman type spaces, having radial symbols with variable sign. We show that if the symbol has compact support or decays rapidly, the eigenvalues of such operators cannot decay too fast, essentially faster than for a sign-definite symbol with the same kind. On the other hand, if the symbol decays not sufficiently rapidly, the eigenvalues of the corresponding operator may decay faster than for the operator corresponding to the absolute value of the symbol.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Toeplitz operators, Spectrum,
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
150908
Posten skapad:
2011-12-22 19:36
Posten ändrad:
2011-12-22 19:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007