transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the spectrum of Bargmann- Toeplitz operators with symbols of variable sign.

Författare och institution:
A. Pushnitsky (-); Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
J. anal. Math., 114 s. 317-340
ISSN:
0021-7670
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper discusses the spectrum of Toeplitz operators on Bargmann spaces. The Toeplitz operators that we study have real symbols with variable sign and compact support. A class of examples is considered in which the asymptotics of the eigenvalues of such operators can be computed. These examples show that the asymptotics depends on the geometry of the support of the positive and negative parts of the symbol. Applications to the perturbed Landau Hamiltonian are also given.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Toeplitz operators, spectrum
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
150906
Posten skapad:
2011-12-22 19:16
Posten ändrad:
2012-09-10 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007