transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DNA diagnostics gets digitised

Författare och institution:
Mikael Kubista (-); Anders Ståhlberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Drug Discovery World, ( Fall ) s. 77-82
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Quantitative real-time PCR (qPCR) has during the last two decades emerged as the preffered technology for nucleic acid analysis in routine as well as in research. qPCR has the sensitivity to detect a single molecule, the specificity to differentiate targets by a single nucleotide, and, because of its exponential nature, virtually unlimitied dynamic range
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
150886
Posten skapad:
2011-12-22 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007