transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validation of cytoplasmic-to-nuclear ratio of survivin as an indicator of improved prognosis in breast cancer.

Författare och institution:
Elton Rexhepaj (-); Karin Jirstrom (-); Darran P O'Connor (-); Sallyann L O'Brien (-); Göran Landberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Michael J Duffy (-); Donal J Brennan (-); William M Gallagher (-)
Publicerad i:
BMC cancer, 10 s. 639
ISSN:
1471-2407
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Conflicting data exist regarding the prognostic and predictive impact of survivin (BIRC5) in breast cancer. We previously reported survivin cytoplasmic-to-nuclear ratio (CNR) as an independent prognostic indicator in breast cancer. Here, we validate survivin CNR in a separate and extended cohort. Furthermore, we present new data suggesting that a low CNR may predict outcome in tamoxifen-treated patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Algorithms, Breast Neoplasms, chemistry, mortality, therapy, Cell Nucleus, chemistry, Chi-Square Distribution, Cytoplasm, chemistry, Decision Trees, Estrogen Receptor Modulators, therapeutic use, Female, Humans, Image Interpretation, Computer-Assisted, Immunohistochemistry, Inhibitor of Apoptosis Proteins, Kaplan-Meier Estimate, Ki-67 Antigen, analysis, Microtubule-Associated Proteins, analysis, Middle Aged, Pattern Recognition, Automated, Predictive Value of Tests, Proportional Hazards Models, Receptor, erbB-2, analysis, Receptors, Estrogen, analysis, Receptors, Progesterone, analysis, Reproducibility of Results, Risk Assessment, Risk Factors, Sweden, Tamoxifen, therapeutic use, Time Factors, Tissue Array Analysis, Treatment Outcome, Tumor Markers, Biological, analysis
Postens nummer:
150799
Posten skapad:
2011-12-22 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007