transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skogsbränsle, lövskogar och skoglig naturvård

Författare och institution:
Frank Götmark (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Jenny Leonardsson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Biodiverse, 16 ( 3 ) s. 12-14
ISSN:
1401-5064
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Det finns förutsättningar att öka energiuttaget i vissa skogsmiljöer, samtidigt som man stärker biologisk mångfald och det formella skyddet enligt miljömålet Levande Skogar
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Växtproduktion
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur
Postens nummer:
150747
Posten skapad:
2011-12-22 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007