transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘Mediating Ownership, Sovereignty and State Stabilization – The AU and the R2P’

Författare och institution:
Linnéa Gelot (Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) & Institutionen för globala studier); Jan Bachmann (Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) & Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
GCGD Conference 22-23 Nov 2011 ‘Globalization and Development: Rethinking interventions and governance’,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Human security responsibility to protect African Union Libya
Postens nummer:
150734
Posten skapad:
2011-12-21 18:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007