transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does growth hormone treatment influence pubertal development in short children?

Författare och institution:
Anna-Karin Albin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Carina Ankarberg-Lindgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); T. Tuvemo (-); B. Jonsson (-); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); E. M. Ritzen (-); Otto Westphal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ulf Westgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Hormone Research in Paediatrics, 76 ( 4 ) s. 262-72
ISSN:
1663-2826
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
AIM: To study the influence of growth hormone (GH) treatment on the initiation and progression of puberty in short children. METHODS: This prospective, randomized, controlled study included 124 short children (33 girls) who received GH treatment (Genotropin(R); Pfizer Inc.) from a mean age of 11 years until near adult height [intent-to-treat (ITT) population]. Children were randomized into three groups: controls (n = 33), GH 33 mug/kg/day (n = 34) or GH 67 mug/kg/day (n = 57). Prepubertal children at study start constituted the per-protocol (PP) population (n = 101). Auxological measurements were made and puberty was staged every 3 months. Serum sex-steroid concentrations were assessed every 6 months. RESULTS: No significant differences were found between the groups, of both PP and ITT populations, in time elapsed from start of treatment until either onset of puberty, age at start of puberty or age at final pubertal maturation in either sex. In the ITT population, pubertal duration was significantly longer in GH-treated girls, and maximum mean testicular volume was significantly greater in GH-treated boys than controls, but there were no differences in testosterone levels between the groups. CONCLUSION: GH treatment did not influence age at onset of puberty and did not accelerate pubertal development. In boys, GH treatment appeared to increase testicular volume.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Pubertal onset, Testosterone, Testes, Growth hormone treatment
Postens nummer:
150672
Posten skapad:
2011-12-21 11:17
Posten ändrad:
2013-02-26 09:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007