transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tema träning

Författare och institution:
Stefan Pettersson (Institutionen för mat, hälsa och miljö)
Publicerad i:
MATeMATik: Räkna med bättre mat och ökad matglädje, s. 51-54
ISBN:
978-91-977576-1-4
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Kost och idrott
Postens nummer:
150652
Posten skapad:
2011-12-21 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007