transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stabilization of monomial maps

Författare och institution:
Mattias Jonsson (-); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Michigan Mathematical Journal, 60 ( 3 ) s. 629-660
ISSN:
0026-2285
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A monomial (i.e. equivariant) selfmap of a toric variety is called stable if its action on the Picard group commutes with iteration. Generalizing work of Favre to higher dimensions, we show that under suitable conditions, a monomial map can be made stable by refining the underlying fan. In general, the resulting toric variety has quotient singularities; in dimension two we give criteria for when it can be chosen smooth, as well as examples when it cannot.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
150610
Posten skapad:
2011-12-20 15:33
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007