transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bely. The Man who lived Dostoevsky. The Battle between Good and Evil

Författare och institution:
Magnus Ljunggren (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Baltic Worlds, IV ( 1 ) s. 7-9
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
150495
Posten skapad:
2011-12-19 19:39
Posten ändrad:
2011-12-19 21:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007