transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variants of the effective Nullstellensatz and residue calculus

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Notions of Positivity and Geometry of Polynomials. Brändén, P., Passare, M., Putinar, M. (eds), ( Springer 2011 ) s. 17-31
ISBN:
978-3-0348-0141-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
150472
Posten skapad:
2011-12-19 17:07
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007