transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om medeltida musikskapande. Något kring det skriftliga och muntliga i medeltidens melodiskapande

Författare och institution:
Jan Ling (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Hymnologi. nordisk tidskrift udgivet af Salmehistorisk Selskab og Nordhymn, 40 ( April 2011 ) s. 60-64
ISSN:
1901-5976
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
150457
Posten skapad:
2011-12-19 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007