transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Affective Temperaments and Self-Acceptance: Adolescents' Life Satisfaction and Psychological Well-Being

Författare och institution:
Danilo Garcia (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The Psychology of Life Satisfaction, s. 1-17
ISBN:
978-1-62081-307-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nova Science Publishers
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Affective Temperaments, Life Satisfaction, Negative Affect, Positive Affect, Psychological Well-Being, Self-Acceptance, Temperament
Postens nummer:
150400
Posten skapad:
2011-12-18 23:08
Posten ändrad:
2013-02-02 20:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007