transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Commemorating Chernobyl: visual images and the cultural construction of risk messages

Författare och institution:
Åsa Boholm (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Publicerad i Forskning om Europa, eds. P. Cramér & R. Lindahl, Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet
Postens nummer:
150368
Posten skapad:
2011-12-16 19:49
Posten ändrad:
2011-12-16 20:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007