transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hyperkomplexitet i järnvägsplanering

Författare och institution:
Åsa Boholm (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Våra villkor I verkligheten. Den beskrivande ekonomin, red. T Polesie & E. Broniewicz,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
BAS School of Management
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
150365
Posten skapad:
2011-12-16 19:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007