transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From vision to catastrophe: A risk event in search of images

Författare och institution:
Celio Ferreira (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Åsa Boholm (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Ragnar Löfstedt (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Risk, media and stigma, eds J. Flynn, P. Slovic & H. Kunreuther,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Earthscan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
150359
Posten skapad:
2011-12-16 19:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007