transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Masked performances in the carnival of Venice

Författare och institution:
Åsa Boholm (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Images and enactments. Possible worlds in dramatic performance, eds, G. Aijmer & Å. Boholm,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
IASSA
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
150354
Posten skapad:
2011-12-16 19:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007