transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How to make a stone give birth to itself. Reproduction and auto-reproduction in medieval alchemy

Författare och institution:
Åsa Boholm (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Coming into Existence. Birth and Metaphors of Birth, ed. G. Aijmer,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
IASSA
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
150353
Posten skapad:
2011-12-16 19:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007