transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The cultural nature of risk: Can there be an anthropology of uncertainty?

Författare och institution:
Åsa Boholm (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Ethnos, 68 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
150337
Posten skapad:
2011-12-16 18:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007