transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visual images and risk messages: Commemorating Chernobyl

Författare och institution:
Åsa Boholm (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Risk Decision and Policy, 3 ( 2 ) s. 125-143
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
150331
Posten skapad:
2011-12-16 18:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007