transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Re-invented histories: medieval Rome as memorial landscape

Författare och institution:
Åsa Boholm (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Ecumene, 4 ( 3 ) s. 247-272
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
150325
Posten skapad:
2011-12-16 17:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007