transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The cultural theory of risk: An anthropological critique

Författare och institution:
Åsa Boholm (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Ethnos, 61 ( 1-2 ) s. 64-84
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
150324
Posten skapad:
2011-12-16 17:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007