transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The coronation of female death

Författare och institution:
Åsa Boholm (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Man (n.s.), 27 s. 91-104
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
italy, historical anthropology, symbolism
Postens nummer:
150321
Posten skapad:
2011-12-16 17:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007