transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Localized uplift of Vatnajökull, Iceland: subglacial water accumulation deduced from InSAR and GPS

Författare och institution:
E. Magnússon (-); H. Björnsson (-); H. Rott (-); M.J. Roberts (-); F. Pálsson (-); S. Gudmundsson (-); R. Bennett (-); H. Geirsson (-); Erik Sturkell (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal of Glaciology, 57 ( 203 ) s. 475-484
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
150264
Posten skapad:
2011-12-16 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007