transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Le “Design pour tous”: un design adapté à la diversité humaine, a l’intégration sociale et à l’égalité

Författare och institution:
Lena Hansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Revue d’histoire Nordique, 2011 ( 12 ) s. 113-134
ISSN:
1778-9605
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
universal design
Postens nummer:
150254
Posten skapad:
2011-12-16 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007