transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reliability and validity of instruments to measure pre-school children´s reaction to and coping with noise

Författare och institution:
Kerstin Persson Waye (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Irene van Kamp (-); Katrin Nielsen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lotta Dellve (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
10th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN) 2011, London, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Postens nummer:
150247
Posten skapad:
2011-12-16 13:10
Posten ändrad:
2013-08-20 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007