transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familj och Familjepolitik i Europa

Författare och institution:
Linda Lane (Institutionen för socialt arbete); Andrea Spehar (Statsvetenskapliga institutionen); Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
EU och välfärdens Europa – Familj, arbetsmarknad och migration, s. 98-156
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
150220
Posten skapad:
2011-12-16 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007