transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association between multi-dose drug dispensing and quality of drug treatment--a register-based study.

Författare och institution:
Christina Sjöberg (-); Christina Edward (-); Johan Fastbom (-); Kristina Johnell (-); Sten Landahl (Institutionen för medicin); Kristina Narbro (-); Susanna Maria Wallerstedt (-)
Publicerad i:
PloS one, 6 ( 10 ) s. e26574
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In the elderly in Scandinavia, multi-dose drug dispensing (MDD) is a common alternative to ordinary prescriptions (OP). MDD patients receive their drugs in unit bags, one for each dose occasion. The prescribing procedure differs between MDD and OP. The aim of the present study was to investigate the association between MDD and quality of drug treatment (QDT).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Klinisk farmakologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Postens nummer:
150199
Posten skapad:
2011-12-15 17:30
Posten ändrad:
2016-09-02 09:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007