transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

n-3 Fatty acids in cardiovascular disease - Correspondence

Författare och institution:
Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 365 ( 12 ) s. 1159; author reply 1159
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Cardiovascular Diseases/*prevention & control, Fatty Acids, Omega-3/*therapeutic use, Humans
Postens nummer:
150189
Posten skapad:
2011-12-15 16:44
Posten ändrad:
2012-06-20 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007