transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information Systems In Crisis

Författare och institution:
Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Fredrik Bergstrand (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Crisis Information Management: Communication and Technologies, s. 224
ISBN:
1843346478
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Ytterligare information:
Publisher: Chandos Publishing (Oxford) Ltd (November 30, 2011)
Postens nummer:
150178
Posten skapad:
2011-12-15 15:35
Posten ändrad:
2016-05-11 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007